Kontakt

Hesit, a.s.
Škultétyho 1
831 03 Bratislava

IČO: 36 727 211
IČ DPH: SK2022308827

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:4931/B