Vitajte na stránkach stavebnej spoločnosti HESIT a.s.

Spoločnosť Hesit vznikla v roku 2007 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 2010 sa stala akciovou spoločnosťou. Počas doby pôsobenia na slovenskom trhu zanechala za sebou množstvo úspešne realizovaných stavieb. Tím pracovníkov má bohaté skúsenosti s vedením a organizovaním stavebnej výroby aj z obdobia pred samotným vznikom spoločnosti.

Spoločnosť sa špecializuje na pozemné stavby. Svojím pôsobením na trhu redukuje deficit stredných stavebných firiem, ktoré ponúkajú komplexný stavebný servis začínajúci vypracovaním projektovej dokumentácie a končiaci kolaudáciou stavby. Ťažiskovým programom spoločnosti je predovšetkým výstavba bytových domov. V bohatom zozname ukončených stavieb sa môže pochváliť aj úspešnými rekonštrukciami obchodných priestorov, výrobných a športových hál, ale aj rekonštrukciou priestorov spoločného a individuálneho ubytovania. Spoločnosť dokáže veľmi pohotovo a odborne reagovať na nové požiadavky zákazníka tak v procese prípravy projektovej dokumentácie, ako aj pri samotnej realizácii stavby.

Certifikáty

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 18001:2007 Spoľahlivý stavebný podnik