Stavebná činnosť

service-icon
Demolačné
a iné
búracie práce
service-icon
Výkopové
práce
service-icon
Zakladanie
a špeciálne zakladanie stavieb
service-icon
Realizácia
interiérov
service-icon
Koordinácia
stavebných procesov rešpektujúca chronologické a technologické zásady pri výstavbe a rekonštrukcii
service-icon
Projekčná
činnosť