Tenisová hala Pezinok

Typ stavby: Novostavba, Tenisová hala, vonkajšie kurty 
Doba výstavby: 8/2009 - 6/2010