Ubytovňa Pezinok

Typ stavby: Ubytovňa, rekonštrukcia objektu
Doba výstavby: 6/2010 - 11/2011